DV "Morska vila" Nin objavljuje natječaj za radno mjesto POMOĆNIK ZA DJECU S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU- 1 izvršitelj/ica, određeno, puno radno vrijeme.

Tekst natječaja OVDJE.

eb151d40 e449 4467 bb98 cf4213af4d4b

U DV "Morska vila" pjesmom, plesom, kreativnim i senzornim radionicama i aktivnostima obilježen je prvi dan ljeta. 

Dobro nam došlo ljeto! 

b26b0735 efdb 48b1 97cf 623215c5bb60  5f0b07a1 4255 4b1b 8846 a144e1089114 

IMG 1109 IMG 1127

74f1e2e6 dd20 49f0 8105 8f5a608df1ed     aceb4d11 0d29 4d3d b0d5 113a74e3d4e8    ff875fb0 8725 44f0 8323 9f0b171331f9

dd88709f 8a66 4e31 bf98 a1ac0ddd64f0   fbb36184 1809 4cf3 84fd 440efea3e6da

 GALERIJA

 

Temeljem Odluke Upravnog vijeća dječjeg vrtića "Morska vila" Nin od 9. svibnja te Plana upisa potvrđenog od strane Gradskog vijeća dana 6. lipnja 2023., podnose se Zahtjevi za upis djece budućih polaznika vrtića za pedagošku 2023./2024. godinu. 

U Dječji vrtić „Morska vila“ Nin za pedagošku godinu 2023./2024., uz upisanu djecu u prethodnoj pedagoškoj godini, objavljuje se broj slobodnih mjesta za upis djece u sljedeće programe:

         REDOVITI CJELODNEVNI VRTIĆKI I JASLIČNI PROGRAM U TRAJANJU OD 10 SATI – MATIČNI VRTIĆ U NINU

 • broj slobodnih mjesta: 18
 • za djecu u dobi od 1 (jedne) godine do polaska u školu

         KRAĆI PROGRAM U TRAJANJU OD 3 SATA – PO Poljica Brig

 • za djecu od 3 godine do polaska u školu
 • broj slobodnih mjesta: 20

Ukoliko ostane dovoljno slobodnih mjesta za upis djece u matičnom objektu u Ninu, ili broj djece prijavljene za kraći program u trajanju od 3 sata u PO Poljica Brig bude manji od 10, odgojno – obrazovna skupina u područnom objektu u Poljica Brigu neće se formirati.

Za upis djeteta u dječji vrtić roditelji prilažu slijedeću dokumentaciju:

 1. popunjen i potpisan Zahtjev za upis djeteta u DV "Morska vila" Nin za pedagošku 2023./2024.,
 2. preslika rodnog lista
 3. preslika uvjerenja (MUP-a) o prebivalištu djeteta, ne starijeg od 1 mjeseca
 4. preslika osobnih iskaznica oba roditelja ili uvjerenje o prebivalištu (ne starije od 1 mjesec) oba roditelja/samohranog roditelja,
 1. potvrde – elektronički zapis o radno pravnom statusu (ispis iz evidencije HZMO-a) za oba roditelja/samohranog roditelja (ne starije od 1 mjesec)
 1. liječničko uvjerenje – za novoupisanu djecu,
 2. potvrdu nadležne ustanove za dijete s teškoćama u razvoju,
 3. preslike ostalih dokumenata kojima se dokazuje neka od prednosti pri upisu

NAPOMENA: Potvrde o zaposlenju bez priloženog izvatka o radnom stažu HZMO neće se uvažavati.

             PROGRAM PREDŠKOLE U TRAJANJU OD 250 (150) SATI GODIŠNJE

 • za djecu u godini pred polazak u školu, koja nisu uključena u redovni vrtićki program
 • broj slobodnih mjesta: 22

Za program predškole dostavlje se dokumentacija:

 1. Popunjen i potpisan Zahtjev za upis djeteta u program predškole
 2. Izvadak iz matične knjige rođenih ili Rodni list djeteta
 3. Preslika osobne iskaznice djeteta ili Uvjerenje o prebivalištu djeteta
 4. Preslike osobnih iskaznica oba roditelja
 5. Potvrda o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu djeteta te dodatnu zdravstvenu potvrdu u slučaju promjena zdravlja nastalih nakon sistematskog zdravstvenog pregleda
 6. Ostalu zdravstveno-medicinsku dokumentaciju bitnu za procjenu psihofizičkog i razvojnog statusa djeteta (ukoliko istu roditelji posjeduju).

Program predškole namijenjen je za djecu koja nisu uključena u redovni vrtićki program, te će se način i vrijeme provedbe programa odrediti nakon zaprimanja prijava, kad se utvrdi točan broj djece.

Zahtjevi za upis djece (novoprijavljeni) primati će se od 9. do 23. lipnja 2023. godine. Zahtjevi se zaprimaju poštom na adresu Dječji vrtić „Morska vila“ Nin, Ulica dr. Franje Tuđmana 5, 23232 Nin, osobnim dolaskom na adresu Ulica dr. Franje Tuđmana 5, 23232 Nin, od 8.30 do 14.30 ili putem e-pošte:Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

Roditelj odnosno staratelj podnosi Zahtjev za upis djeteta u Dječji vrtić „Morska vila“ u Ninu. Roditelj/staratelj će po predaji prijave dobiti potvrdu o zaprimanju prijave sa šifrom djeteta pod kojom će se objaviti rezultati upisa.

Obrazac Zahtjeva dostupan je u dječjem vrtiću i na web stranici .

Zahtjev za upis u DV "Morska vila" za pedagošku 2023./2024. godinu

Zahtjev za upis u program predškole za pedagošku 2023./2024. godinu

Prema Pravilniku o upisu DV "Morska vila", prednost pri upisu imaju

Kriterij

Broj bodova

Djeca koja do 1. travnja tekuće godine navrše 4. godine

40

Dijete i oba roditelja imaju prebivalište na području grada Nina;

Dijete i samohrani roditelj ili dijete iz jednoroditeljske obitelji ima prebivalište na području grada Nina;

Dijete kojem skrbnik ili udomitelj ima prebivalište na području grada Nina, neovisno o prebivalištu djeteta;

Dijete strani državljanin sa odobrenim privremenim boravkom ili odobrenom međunarodnom zaštitom u Republici Hrvatskoj, koje živi na području grada Nina zajedno s oba roditelja, odnosno samohranim roditeljem ili jednim roditeljem ukoliko se radi o jednoroditeljskoj obitelji

40

Djeca roditelja žrtava i invalida Domovinskog rata

30

Dijete iz obitelji s oba roditelja, a koje zajedno s jednim roditeljem ima prebivalište na području grada Nina

20

Djeca zaposlenih roditelja

Dijete zaposlenih roditelja-oba zaposlena roditelja

Dijete samohranog zaposlenog roditelja/uzetog na uzdržavanje

Dijete zaposlenog roditelja-jedan zaposleni roditelj

20

20

10

Dijete s teškoćama u razvoju

Djeca osoba s invaliditetom upisanih u Hrvatski registar osoba s invaliditetom

6

Dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi

5

Dijete iz obitelji s troje ili više djece

1 po djetetu

Dijete roditelja koji primaju dječji doplatak ili dijete roditelja korisnika zajamčene minimalne novčane naknade

1

Prije upisa u dječji vrtić provodi se inicijalni razgovor s roditeljem i djetetom, odnosno provodi se opažanje djetetova ponašanja i komuniciranja uz nazočnost roditelja, a koje provodi stručno povjerenstvo dječjeg vrtića (stručni suradnik, odgajatelj, ravnatelj).

Povjerenstvo utvrđuje prijedlog upisa djece na temelju provedenog postupka.

Prijedlog se dostavlja Upravnom vijeću.

Odluku o upisu djece donosi Upravno vijeće.

Rezultati upisa djece na temelju Odluke Upravnog vijeća biti će objavljeni na web stranici i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića „Morska vila“ u Ninu i PO u Poljica Brigu najkasnije u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje Zahtjeva za upis djeteta.

Roditelj ili staratelj nezadovoljan rezultatima upisa može podnijeti žalbu Upravnom vijeću dječjeg vrtića u roku od 8 dana od objave rezultata.

O žalbama rješava Povjerenstvo za upis u roku od 15 dana od dana zaprimanja žalbe.

Prije uključivanja djeteta u odgojnu skupinu roditelj je obvezan dostaviti dječjem vrtiću potvrdu nadležnog liječnika o zdravstvenom stanju djeteta i kopiju knjižice cijepljenja.

ODLUKA U UPISU

PLAN UPISA