Poštovani roditelji,

DV "Morska vila" Nin započine s uobičajenim radom u novoj pedagoškoj 2020./2021. godini u utorak, 1. 9.2020.

Radno vrijeme Vrtića je od 6:30 do 16:30 sati.

U vrtić mogu krenuti sva upisana djeca, no s obzirom na trenutačnu epidemiološku situaciju i Upute za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19, roditelji djecu dovode do ulaza u vrtić gdje će ih preuzeti djelatnik vrtića. 

Roditelji novoupisane djece i djece koja prelaze iz jasličnih skupina u vrtićke, biti će obaviješteni telefonskim putem od strane matičnih odgajatelja o načinu i vremenu prilagodbe odnosno adaptacije, s obzirom je boravak roditelja u vrtiću moguć iznimno u slučajevima prilagodbe, i to 15 minuta. Roditelji su obavezni za vrijeme boravka u vrtiću nositi masku. 

Djeca ne moraju nositi maske!

Zahvaljujemo na razumijevanju!

 

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i
94/13), te članka 50. Statuta Dječjeg vrtića “Morska vila “ Nin i Odluke Upravnog vijeća
Dječjeg vrtića Morska vila od 24. lipnja 2020. raspisuje se

NATJEČAJ
ZA RADNO MJESTO

 

  • POMOĆNI RADNIK ZA NJEGU, SKRB I PRATNJU – 1 izvršitelj/ica , na određeno,
    puno radno vrijeme do kraja pedagoške 2020./21. godine , za rad na poslovima skrbi
    za dijete s teškoćama u razvoju

TEKST NATJEČAJA OVDJE

Poštovani roditelji,

s obzirom na epidemiološku situaciju i povećanje broja zaraženih koronavirusom, od ponedjeljka 13. srpnja 2020. u DV "Morska vila" ponovno uvodimo strože mjere zaštite i prevencije od epidemije uzrokovane virusom COVID-19. Molimo roditelje da ne ulaze u vrtić, te djecu predaju dežurnom odgajatelju na ulazu u vrtić. Također, molimo da roditelji prije dolaska u vrtić djeci izmjere tjelesnu temperaturu, te da djecu sa simptomima prehlade (curenje nosića, kihanje, kašljanje...) ne dovode u vrtić.

Zahvaljujemo na razumijevanju!

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13), te članka 50. Statuta Dječjeg vrtića “Morska vila “ Nin i Odluke  Upravnog  vijeća  Dječjeg vrtića od dana 24. lipnja 2020. raspisuje se

NATJEČAJ

ZA RADNO MJESTO

 

  1. ODGOJITELJ 1 izvršitelj/ica, na  neodređeno,  puno radno vrijeme

UVJETI za radno mjesto:

završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja predškolske djece, odnosno studij za odgojitelja kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i  završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički studij za odgojitelja, položen stručni ispit i zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova 

CIJELI TEKST NATJEČAJA

Poštovani roditelji novoupisane djece!

U ponedjeljak i utorak (6. i 7. 7.2020.) održat će se inicijalni razgovori. Cilj inicijalnog razgovora je upoznavanje psihofizičkog razvoja djeteta na temelju procjena roditelja i priložene dokumentacije, kako bi se pronašao primjereni oblik uključivanja djeteta u predškolsku ustanovu. Također, na inicijalnom razgovoru stručni suradnik upoznaje roditelje s načinom rada ustanove, potrebnom dokumentacijom te s pravima i obvezama roditelja i pravima i obvezama Ustanove. Na inicijalni razgovor može doći jedan roditelj i dijete!

Na inicijalnom razgovoru:
• inicijalni razgovor roditelj obavlja s članom stručne službe vrtića
• na inicijalnom razgovoru prikupljaju se podaci o obitelji, porodu djeteta, razvoju djeteta, njegovim navikama i potrebama, uvjetima u kojima živi i nekim drugim specifičnostima
• na inicijalnom razgovoru dogovoriti će se i datum polaska djeteta u vrtić kao i postupci roditelja i vrtića za vrijeme perioda prilagođavanja djeteta
• na inicijalnom razgovoru roditelj može postaviti sva pitanja koja želi i dobiti sve informacije koja ga zanimaju
• na inicijalni razgovor roditelj treba donijeti svu medicinsku dokumentaciju za dijete s određenim posebnim potrebama ( npr. alergije, febrilne konvulzije, kronična ili teža oboljenja, govorne poteškoće, poteškoće motornog ili spoznajnog razvoja i sl.)

RODITELJ SVOJIM POTPISOM JAMČI ISTINITOST PODATAKA. U SLUČAJU NEISTINITOG ODGOVARANJA VRTIĆ ZADRŽAVA PRAVO PROMJENE UGOVORA.


O rasporedu inicijalnih razgovora roditelji će biti obaviješteni telefonskim putem.