Vrtić smo iz Nina i mjesta Poljica Brig, započeli smo sa radom u rujnu 1995.godine. Od tada uspješno odgajamo, obrazujemo i skrbimo za šezdeset djece u područja grada Nina u redovitom 6-satnom i 3-satnom porogramu odgoja, obrazovanja i skrbi djece predškolske dobi.

NAŠA VIZIJA:

Vrtić po mjeri i za dobrobit djeteta.

NAŠA MISIJA:

Osigurati poticajno okruženje u kojem će se svako dijete na prirodan i spontan način osjećati sigurno i stjecati znanja, vještine i navike potrebne za žitvot u zajednici koja ga okružuje.

NAŠ PUT:

Potičemo djecu da kroz druženje i igru u okruženju svojih vršnjaka razvijaju osjećaj osobne vrijednosti i pozitivne osobine kao što su samopouzdanje, emocionalna stabilnost, radoznalost i empatija. Usmjereni smo na stalno unapređivanje odgojno obrazovnog rada s djecom vrtićke dobi težeći tomu da naš vrtić bude mjesto sigurnosti, ugode, prijateljstva, obiteljske atmosfere, slobode izbora i raznovrsnih poticaja za svu djecu.

NAŠI CILJEVI:

  • poticanje staranja pozitivne slike o sebi svakog djeteta, prihvaćanje međusobnih različitosti te usvajanje osnovnih moralnih vrednota kulture i tradicije kojoj dijete pripada
  • cjelovit razvoj svih djetetovih sposobnosti i potencijala
  • stjecanje socijalnih vještina, te znanja i vještina potrebnih za djetetov daljnji razvoj
  • stvaranje optimalnih uvjeta za razvoj djeteta stvaranjem razvojno-poticajne sredine koja uključuje materijalne i socijalne uvjete
  • u realizaciji programa uključiti roditelje kao aktivne sudionike

DJELATNICI:

Ravnateljica vrtića: Irena Ćuk

Odgojiteljice: Jadranka Dević, Irena Oltran, Nikolina Christ Ljubičić

Pedagoginja: Gorana Žuvela

Spremačica-servirka: Stoša Božić

SMJEŠTAJNI OBJEKTI:Dječji vrtić Morska vila, Nin
Obala Kralja Petra Krešimira IV. br.2
tel./fax.: 023/264-196


Područni ured DV Morska vila, Nin
Branimirova ulica, br 11, Nin
tel.: 023/494-566


Područni ured Poljica brig
Poljica brig bb
tel.: xxxxxxxxxx