Vrtić smo iz Nina, započeli smo sa radom u rujnu 1995.godine. Od tada uspješno odgajamo, obrazujemo i skrbimo za devedeset djece u područja grada Nina u redovitom 10-satnom programu i 3-satnom programu odgoja, obrazovanja i skrbi djece predškolske dobi (PO Poljica Brig).

NAŠA VIZIJA:

Vrtić po mjeri i za dobrobit djeteta.

NAŠA MISIJA:

Osigurati poticajno okruženje u kojem će se svako dijete na prirodan i spontan način osjećati sigurno i stjecati znanja, vještine i navike potrebne za žitvot u zajednici koja ga okružuje.

NAŠ PUT:

Potičemo djecu da kroz druženje i igru u okruženju svojih vršnjaka razvijaju osjećaj osobne vrijednosti i pozitivne osobine kao što su samopouzdanje, emocionalna stabilnost, radoznalost i empatija. Usmjereni smo na stalno unapređivanje odgojno obrazovnog rada s djecom vrtićke dobi težeći tomu da naš vrtić bude mjesto sigurnosti, ugode, prijateljstva, obiteljske atmosfere, slobode izbora i raznovrsnih poticaja za svu djecu.

NAŠI CILJEVI:

  • poticanje staranja pozitivne slike o sebi svakog djeteta, prihvaćanje međusobnih različitosti te usvajanje osnovnih moralnih vrednota kulture i tradicije kojoj dijete pripada
  • cjelovit razvoj svih djetetovih sposobnosti i potencijala
  • stjecanje socijalnih vještina, te znanja i vještina potrebnih za djetetov daljnji razvoj
  • stvaranje optimalnih uvjeta za razvoj djeteta stvaranjem razvojno-poticajne sredine koja uključuje materijalne i socijalne uvjete
  • u realizaciji programa uključiti roditelje kao aktivne sudionike

DJELATNICI:

Ravnateljica vrtića: Tanja Morović

Pedagoginja: Gorana Žuvela

Odgojiteljice: Jadranka Dević, Ivana Papić, Irena Oltran, Zrinka Matulić, Nikolina Christ Ljubičić, Iva Mustać, Irena Ćuk, Ana Dučić, Danijela Kuzmar, Tea Škibola, Antonija Lipotica

Kuharica: Nikolina Pekić

Pomoćna kuharica: Marijana Glavan

Spremačice: Veronika Peroš, Iva Šalov, Patricija Kolak

Domar: Damir Stulić

SMJEŠTAJNI OBJEKTI:

vrti nin

Matični objekt Dječjeg vrtića "Morska vila"
Ulica dr. Franje Tuđmana 5
23232 Nin
tel. 023/323-485
Područni ured Poljica brig
Poljica brig bb
tel.: xxxxxxxxxx