Na temelju članka 20. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13), članka 7. Pravilnika o upisu djece i o mjerilima upisa u Dječji vrtić “Morska vila” Nin, objavljuje

OBAVIJEST

o upisu djece u programe DJEČJEG VRTIĆA “MORSKA VILA”

za pedagošku 2024./2025. godinu

 

          U dječji vrtić “Morska vila” Nin za pedagošku 2024./2025. godinu, uz upisanu djecu u prethodnoj pedagoškoj godini, objavljuje se broj slobodnih mjesta za upis djece u programe:

 1. REDOVITI CJELODNEVNI JASLIČKI I VRTIĆKI PROGRAM U TRAJANJU OD 10 SATI – MATIČNI VRTIĆ U NINU
 • - za djecu u dobi od 1 (jedne) godine do polaska u školu
 • - broj slobodnih mjesta : 42 (22 mjesta jasličke skupine, 20 mjesta vrtićke skupine)
 • - cijena redovnog 10 – satnog programa iznosi 79,64 E 
 1. KRAĆI PROGRAM U TRAJANJU OD 3 SATA – PO POLJICA BRIG

             - za djecu od 3 godine do polaska u školu

             - broj slobodnih mjesta: 20

             - cijena programa 20 E

Ukoliko ostane dovoljno slobodnih mjesta za upis u matičnom objektu u Ninu, ili broj djece prijavljene za kraći program u trajanju od 3 sata u PO Poljica Brig bude manji od 10, odgojno-obrazovna skupina u PO Poljica Brigu neće se formirati.

 1. PROGRAM PREDŠKOLE U TRAJANJU OD 250 (150) SATI GODIŠNJE

- za djecu u godini pred polazak u školu, koja nisu uključena u redovni vrtićki program

- broj slobodnih mjesta: 22

Obrazac Prijave za upis djece u pedagošku 2024./2025. godinu može se preuzeti na web stranici Vrtića www. vrtic-morska-vila.hr ili na ulazu u prostorije u matičnom Vrtiću, radnim danom od 8.30 do 14.30 sati. Prijave se zaprimaju od 27. svibnja do 7. lipnja 2024. godine, osobnim dolaskom na adresu Ulica dr. Franje Tuđmana 5, 23232 Nin ili elektroničkim putem na email adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

Za upis djeteta u Vrtić, roditelj/Korisnik dužan je dostaviti:

OBVEZNA DOKUMENTACIJA ZA UPIS DJECE U VRTIĆ I JASLICE                                                                                                                                     

 1. popunjen i potpisan Zahtjev za upis djeteta u pedagošku 2024./2025.,
 2. preslika rodnog lista ili izvatka iz matične knjige rođenih,
 3. preslika uvjerenja (MUP-a) o prebivalištu djeteta, ne starijeg od 1 mjeseca
 4. preslika osobnih iskaznica oba roditelja ili uvjerenje o prebivalištu (ne starije od 1 mjeseci) oba roditelja/samohranog roditelja,
 5. potvrde – elektronički zapis o radno pravnom statusu (ispis iz evidencije  HZMO-a)    za oba roditelja/samohranog roditelja
 6. liječničko uvjerenje, potvrda o sistematskom pregledu
 7. potvrdu nadležne ustanove za dijete s teškoćama u razvoju,
 8. preslike ostalih dokumenata kojima se dokazuje neka od prednosti pri upisu

RODITELJI KOJI SMATRAJU DA MOGU OSTVARITI PREDNOST PRI UPISU, DUŽNI SU PRILOŽITI SLJEDEĆU DOKUMENTACIJU (Dokaze o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti pri upisu):

 • Za dijete roditelja branitelja ili invalida Domovinskog rata - presliku dokumenta da je roditelj djeteta žrtva ili invalid Domovinskog rata
 • Za dijete samohranih roditelja i djeca uzeta na uzdržavanje – rodni list, presuda ili rješenje nadležnog tijela za samohrane roditelje
 • Za dijete s teškoćama u razvoju – preslika medicinske dokumentacije djeteta koja potvrđuje posebne potrebe u rastu i razvoju, odnosno Nalaz i mišljenje Centra za socijalnu skrb, odnosno Rješenje 1. stupanjskog tijela vještačenja za djecu s teškoćama u razvoju
 • za dijete u udomiteljskim obiteljima, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi - odgovarajuće Rješenje ili Potvrdu nadležnog tijela odnosno Centra za socijalnu skrb
 • za dijete iz obitelji s troje ili više djece- za svako maloljetno dijete rodni list ili izvadak iz matice rođenih
 • za dijete roditelja koji primaju doplatak za djecu – Rješenje HZZO o pravu na doplatak za dijete.

DOKUMENTACIJA ZA UPIS U PROGRAM PREDŠKOLE:

Program predškole obavezan je za svu djecu u godini dana prije polaska u osnovnu školu sukladno čl. 23. a Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, br. 10/97, 107/07, 94/13, 98/19). Za upis u program predškole, u trajanju od 250 sati (iznimno 150 sati, ukoliko je broj prijavljene djece manji od 5), potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:

 1. Popunjen i potpisan Zahtjev za upis djeteta u program predškole
 2. Izvadak iz matične knjige rođenih ili Rodni list djeteta
 3. Preslika osobne iskaznice djeteta ili Uvjerenje o prebivalištu djeteta
 4. Preslike osobnih iskaznica oba roditelja
 5. Potvrda o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu djeteta te dodatnu zdravstvenu potvrdu u slučaju promjena zdravlja nastalih nakon sistematskog zdravstvenog pregleda
 6. Ostalu zdravstveno-medicinsku dokumentaciju bitnu za procjenu psihofizičkog i razvojnog statusa djeteta (ukoliko istu roditelji posjeduju).

Program predškole namijenjen je za djecu koja nisu uključena u redovni vrtićki program, te će se način i vrijeme provedbe programa odrediti nakon zaprimanja prijava, kad se utvdi točan broj djece.

Prijave zaprimljene nakon roka kao i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Postupak upisa provodi Povjerenstvo.

Povjerenstvo provodi odabir djece na temelju ove Odluke i Pravilnika o upisu djece i o mjerilima upisa u dječji vrtić „Morska vila“ Nin.

Povjerenstvo utvrđuje prijedlog upisa djece na temelju provedenog postupka.

Prijedlog se dostavlja Upravnom vijeću.

Odluku o upisu djece donosi Upravno vijeće.

Rezultati upisa djece na temelju Odluke Upravnog vijeća biti će objavljeni na web stranici i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića „Morska vila“ u Ninu i PO u Poljica Brigu najkasnije do 5. srpnja 2024. godine.

Roditelj ili staratelj nezadovoljan rezultatima upisa može podnijeti žalbu Upravnom vijeću dječjeg vrtića u roku od 8 dana od objave rezultata.

O žalbama rješava Povjerenstvo za upis u roku od 15 dana od dana zaprimanja žalbe.

Ukoliko se sva prijavljena djeca mogu upisati, neće se primjenjivati kriteriji za ostvarivanje prednosti.

Roditelj/skrbnik koji se ne javi u dječji vrtić u koji je upisano njegovo dijete radi potpisivanja Ugovora u roku 8 dana od dana početka pedagoške godine, smatra se da je odustao od upisa svoga djeteta.  

U dječjem vrtiću „Morska vila“ već su popunjeni kapaciteti za sve tri vrtićke skupine i ostaje u dvije jasličke skupine upisano ukupno 14 djece (kapacitet je ukupno 24 djece, 12 po skupini). Slijedom navedenog, u postojeće dvije jasličke skupine može se upisati 10 nove djece (5 po skupini), dok će njih 12 (nova jaslička skupina) čekati otvorenje nadograđenog dijela vrtića. Također, sva novoupisana djeca vrtićke dobi krenut će s pohađanjem vrtića nakon otvorenja novoizgrađenog dijela vrtića!                    

                                                                                                            

   Ravnateljica:

  Tanja Morović