odluka1Na temelju članka 20. i 35. stavka 1. podstavka 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13), članka 17.

Pravilnika o upisu djece i o mjerilima upisa u Dječji vrtić „Morska vila“, članka 18. Statuta Dječjeg vrtića „Morska vila“ Nin i prijedloga Komisije za upis , Upravno vijeće na 9. sjednici održanoj dana 02. lipnja 2015. godine donijelo je

Odluka o upisu djece u Dječji vrtić „Morska vila“ Nin za pedagošku 2015./2016.g.