Na temelju Plana prijema pripravnika Ministarstva znanosti i obrazovanja u 2021.god. (KLASA:601-02/21-03/00216; URBROJ:533-05-21-0002 od 13. travnja 2021.god.) i  članka 26. i 28. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN10/97, 107/07, 94/13, 98/19) Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Morska vila“ Nin raspisuje:

NATJEČAJ

ZA PRIJEM PRIPRAVNIKA/PRIPRAVNICE ODGOJITELJA/ODGOJITELJICE KROZ MJERU HZZ-a „STJECANJE PRVOG RADNOG  ISKUSTVA/PRIPRAVNIŠTVA“

Mjesto rada: DJEČJI VRTIĆ „MORSKA VILA“ NIN

Broj traženih radnika: - 1 radnika

Vrsta zaposlenja: - na određeno, mjera HZZ-a, Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva

CIJELI TEKST NATJEČAJA OVDJE