OBAVIJEST O DUGOVANJU

Pozivamo sve korisnike vrtića, a koji do sada nisu podmirili svoja dugovanja za usluge vrtića, da ista uplate najkasnije do 31. kolovoza 2021.

Naime, prema članku 4., članku 7. Ugovora o pružanju usluga predškolskog odgoja, obrazovanja i skrbi potpisanog između Dječjeg vrtića Morska vila i roditelja/skrbnika djeteta, svi korisnici su upoznati sa načinom plaćanja usluga. Dakle, kao roditelj/skrbnik i potpisnik istog Ugovora s vrtićom, upoznati ste sa svojim obvezama te načinom postupanja od strane vrtića ukoliko ne izvršite uplatu nepodmirenih usluga.

                                                                                                                                  Ravnateljica vrtića