Upravno vijeće na svojooj 46. sjednici održanoj 11. lipnja 2021. godine u DV "Morska vila" Nin donijelo je 

RJEŠENJE O UPISU U DV "MORSKA VILA" NIN U PEDAGOŠKOJ 2021./2022. GODINI