SLIKA MJEOVITE  SLIKA MJEOVITE2  SLIKA MJEOVITE3

Što su mješovite odgojne skupine?

Mješovite skupine su one u kojima je razlika u dobi među djecom dvije ili više godina. Ovakav način rada ima dugu povijest. Pristup u mješovitim skupinama temelji se na istraživanjima koja pokazuju da djeca na taj način nabolje napreduju.

Dječji vrtić, kao dječja kuća, nastoji svojim radom i pristupom biti dio svakodnevnog obiteljskog života. Stoga, kao što je i u svakoj obitelji netko uvijek stariji ili mlađi, tako i u mješovitim skupinama djeca variraju u dobi što im približava stvarne socijalne i obiteljske situacije.

Sve su skupine našeg vrtića dobno mješovite. U skupinama ranog odgoja borave djeca u dobi od 1-3 godina, a u skupinama predškolskog odgoja zajedno žive djeca od 3-6/7 godina.

Zašto dobno mješovite odgojne skupine?

Djeca različite kronološke dobi izmjenjuju svoja iskustva, mlađi uče od starijih, a stariji, poučavajući svoje mlađe prijatelje, zapravo organiziraju svoje znanje i potvrđuju kompetencije. 

I prirodna obiteljska zajednica uključuje ljude različite dobi pa takva skupina svojim članovima pruža priliku za promatranje, oponašanje i stjecanje širokog raspona različitih vještina. Osim obiteljske situacije, grupe koje djeca samostalno i spontano formiraju (u ulici, na selu, raznim vaninstitucionalnim aktivnostima) su heterogene po sastavu.

 U mješovitim skupinama, starija djeca imaju priliku istraživati i usavršavati svoje vještine vodstva, što bi u jednoličnim skupinama bilo znatno teže. Mnoga djeca koja u skupini vršnjaka nisu dovoljno samopouzdani za ulogu vođe – u mješovitim skupinama se osjećaju sigurnijima.

U dobno mješovitim skupinama vodi se računa o tome da je udio djece različite dobi takav da ne dovodi do nazadovanja starije djece, odnosno da “profitiraju” i mlađa i starija djeca. Mlađa djeca lakše i brže prihvaćaju i sudjeluju, primjerice, u samoposluživanju, lakše se odlučuju za odlazak u druge odgojne skupine i za korištenje prostora cijelog vrtića te lakše prihvaćaju novog odgajatelja. Starija djeca lakše dolaze do izražaja, iznose svoje stavove i ideje, brižni su prema mlađima, pomažu im i pokazivanjem onoga što oni mogu učvršćuju svoje samopouzdanje.

SOCIJALNA DOBROBIT

U dobno mješovitim skupinama više je socijalnih kontakata među djecom, više pozitivnih izražavanja emocija i mašte, a manje kompetitivnosti i agresivnosti.

INTELEKTUALNA DOBROBIT

Zajedničke aktivnosti među djecom različite dobi pridonose razvoju jer djeca iste dobi uglavnom djeluju u istoj „zoni“ optimalnog razvoja, dok različitih dobnih skupina imaju veći raspon „zona“ mogućeg djelovanja što omogućavaju brže napredovanje.

Istraživanja pokazuju da su djeca različite dobi, također, svjesna i razlika i karakteristika vezanih uz dob. Prema tome, i starija i mlađa djeca prilagođavaju svoja očekivanja ovisno o tome koje je dobi suigrač – što doprinosi razvoju socijalne svijesti i kompetencija.

Sukladno tome interakcije koje te pružanje pomoći i poduke mlađoj djeci češća su u mješovitim skupinama nego u vršnjački jednakim skupinama.

Može se zaključiti da dobno mješovite skupine pozitivno utječu na razvoj sve djece (na spoznajni, socijalni i emocionalni razvoj kao i na igru djeteta) jer uključuju prosocijalna ponašanja koja doprinose cjelokupnom razvoju.

Gorana Žuvela, prof. pedagogije