Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i
94/13), te članka 50. Statuta Dječjeg vrtića “Morska vila “ Nin i Odluke Upravnog vijeća
Dječjeg vrtića Morska vila od 24. lipnja 2020. raspisuje se

NATJEČAJ
ZA RADNO MJESTO

 

  • POMOĆNI RADNIK ZA NJEGU, SKRB I PRATNJU – 1 izvršitelj/ica , na određeno,
    puno radno vrijeme do kraja pedagoške 2020./21. godine , za rad na poslovima skrbi
    za dijete s teškoćama u razvoju

TEKST NATJEČAJA OVDJE