Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13), te članka 50. Statuta Dječjeg vrtića “Morska vila “ Nin i Odluke  Upravnog  vijeća  Dječjeg vrtića od dana 24. lipnja 2020. raspisuje se

NATJEČAJ

ZA RADNO MJESTO

 

  1. ODGOJITELJ 1 izvršitelj/ica, na  neodređeno,  puno radno vrijeme

UVJETI za radno mjesto:

završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja predškolske djece, odnosno studij za odgojitelja kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i  završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički studij za odgojitelja, položen stručni ispit i zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova 

CIJELI TEKST NATJEČAJA