Na temelju članka 20. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 7. Pravilnika o upisu djece i o mjerilima upisa u Dječji vrtić “Morska vila” Nin, Upravno vijeće Vrtića na temelju suglasnosti Gradskog vijeća Grada Nina od 28. svibnja, dana 29. svibnja 2020. godine objavljuje

O G L A S za upis djece u programe DJEČJEG VRTIĆA “MORSKA VILA”

za pedagošku 2020./2021. godinu

 

         U dječji vrtić “Morska vila” Nin za pedagošku 2020./2021. godinu, uz upisanu djecu u prethodnoj pedagoškoj godini, objavljuje se broj slobodnih mjesta za upis djece u sljedeće programe:

 1. REDOVITI CJELODNEVNI VRTIĆKI I JASLIČKI PROGRAM U TRAJANJU OD 10 SATI – MATIČNI VRTIĆ U NINU
 • - za djecu u dobi od 1 (jedne) godine do polaska u školu
 • - broj slobodnih mjesta : 16
 • - cijena redovnog 10 – satnog programa iznosi 600,00 kn
 1. KRAĆI PROGRAM U TRAJANJU OD 3 SATA – PO POLJICA BRIG
 •  - za djecu od 3 godine do polaska u školu
 •  - broj slobodnih mjesta: 20
 •  - cijena programa 150,00 kn

Ukoliko ostane dovoljno slobodnih mjesta za upis u matičnom objektu u Ninu, ili broj djece prijavljene za kraći program u trajanju od 3 sata u PO Poljica Brig bude manji od 10, odgojno-obrazovna skupina u PO Poljica Brigu neće se formirati.

 1. PROGRAM PREDŠKOLE U TRAJANJU OD 250 (150) SATI GODIŠNJE
 • - za djecu u godini pred polazak u školu, koja nisu uključena u redovni vrtićki program
 • - program traje od 1. listopada 2020. do 31. svibnja 2021.

Obrazac Prijave za upis djece (novoprijavljeni) može se preuzeti na web stranici Vrtića www. vrtic-morska-vila.hr ili na ulazu u prostorije u matičnom Vrtiću, radnim danom od 6.30 do 16.30. sati. Prijave se zaprimaju od 1. lipnja do 15. lipnja 2020. godine, poštom na adresu Dječji vrtić “Morska vila” Nin, Ulica dr. Franje Tuđmana 5, 23232 Nin, ili na e-mail adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..